قیمت اسپیسر | ابزارآلات ساختمانی و صنعتی

اسپیسر مخصوص بتن ریزی

برای اطلاع از کیفیت اسپیسر مخصوص بتن ریزی (3 / 5 / 7 / 10 / 12 ) ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

اسپیسر مخصوص بتن ریزی

خرید فروش پخش عمده لیست قیمت اسپیسر مخصوص بتن ریزی