پروفیل بر 3 میل هیوندا | ابزارآلات ساختمانی و صنعتی

صفحه پروفیل بر هیوندا

برای اطلاع از کیفیت صفحه پروفیل بر هیوندا ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

صفحه پروفیل بر هیوندا از معدود صفحه هایی هست که آلیاژ استیل را هم برش میزند

 

 

صفحه پروفیل بر هیوندا

صفحه پروفیل بر هیوندا

 

پروفیل بر 3 میل هیوندا ، صفحه پروفیل بر هیوندا