تماس با ابزار 110

شماره تماس دفتر : 996 27 666 021

 

انبار : 131 24 555 021

 

بابایی

 

51 27 520 0912

 

71 18 404 0935

 


شماره کارت بانک صادرات

 

2590 – 8406 – 6915 – 6037

 

شماره کارت بانک ملت

 

8559 – 2385 – 3377 – 6104

__(Comments are closed.,'kubrick')