میخ فولادی شیار دار گالوانیزه | ابزارآلات ساختمانی و صنعتی

میخ فولادی گالوانیزه سفید شیار دار

برای اطلاع از کیفیت میخ فولادی گالوانیزه سفید شیار دار سان مکس ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

میخ فولادی سان مکس

قیمت خرید فروش پخش عمده میخ فولادی گالوانیزه سفید شیار دار سان مکس

میخ فولادی گالوانیزه سان مکس

میخ فولادی شیار دار قیمت خرید فروش

لیست قیمت میخ فولادی گالوانیزه سفید