سطل پرسی گالوانیزه یک تکه

برای اطلاع از کیفیت سطل پرسی گالوانیزه یک تکه ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

سطل گالوانیزه پرسی یک تکه

سطل پرسی گالوانیزه فلزی کوچک متوسط بزرگ

لیست قیمت سطل فلزی زباله بنایی گالوانیزه

خرید فروش پخش عمده سطل فلزی 6 12 14 20 40 A20 A40 گالوانیزه

سطل زباله فلزی خرید فروش پخش عمده

لیست قیمت سطل دسته دار گالوانیزه پرسی

سطل گالوانیزه 40 20 14 12 6 لیتری

انواع سطل بنایی ساختمانی فلزی در سایز های مختلف

 

ارسال نظر