توری مرغی طاووس

برای اطلاع از کیفیت توری مرغی طاووس در سایزهای مختلف ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

توری مرغی طاووس خرید فروش پخش عمده

 

لیست قیمت انواع سایزهای توری مرغی طاووس

 

لیست قیمت انواع سایزهای توری مرغی طاووس پخش عمده نمایندگی شرکت کارخانه طاووس

 

نمایندگی فروش و پخش عمده توری مرغی طاووس


بالابر ساختمانی تک فاز و سه فاز

برای اطلاع از کیفیت بالابر ساختمانی تک فاز و سه فاز ( الکو یوگسلاو ، الکو آسیا ، ژن تبریز ) و وینچ های کشنده تا 2 تن ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

بالابر ساختمانی تک فاز سه فاز وزن های مختلف وینچ های کشنده تا 2 تن

 

لیست قیمت پخش عمده بالابر ساختمانی تک فاز و سه فاز

 

نمایندگی کارخانه شرکت پخش عمده بالابر ساختمانی الکو یوگسلاو الکو آسیا ژن تبریز

 

فروش انواع بالابرهای ساختمانی صنعتی و وینچ های کشنده


لاستیک توپر فرغون شرق

برای اطلاع از کیفیت لاستیک فرغون تو پر شرق ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

لاستیک توپر شرق تو پر خرید فروش پخش عمده

 

لاستیک فرغون تو پر شرق سایز 350 در 80 در 20 / 350x80x20

 

لیست قیمت تولیدی کارخانه لاستیک تو پر فرغون شرق

 

خرید فروش پخش عمده لاستیک فرغون تو پر شرق

 


نایلون فنداسیون پلاستیک شمال

برای اطلاع از کیفیت نایلون فنداسیون پلاستیک شمال در عرض های 50 60 70 ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

نایلون فنداسیون پلاستیک شمال عرض 50 60 70 لیست قیمت عمده

 

نایلون فنداسیون 50 60 70

 

خرید فروش کارخانه تولیدی پخش عمده نایلون فنداسیون

 

پخش عمده نایلون فونداسیون پلاستیک شمال

 

نایلون فنداسیون فندانسیون پلاستیک شمال

قیمت نایلون فنداسیون 50 60 70 سانتی

 


چسب بن تکس ترکیه bonTEX

برای اطلاع از کیفیت چسب بن تکس ترکیه bonTEX ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

چسب ترکیه ای بن تکس بنتکس خرید فروش bontex

 

چسب بن تکس 100 200 400 میلی لیتر ترکیه bonTEX

 

لیست قیمت خرید فروش پخش عمده چسب 100 200 400 میلی لیتر بن تکس بنتکس ترکیه

 

خرید فروش پخش عمده لیست قیمت چسب ترکیه ای بنتکس بن تکس bonTEX


چسب میتراپل ترکیه mitreapel

برای اطلاع از کیفیت چسب میتراپل ترکیه mitreapel ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

چسب میتراپل میترا اپل خرید فروش پخش عمده لیست قیمت

 

چسب میتراپل 100 میل 200 میل 400 میلی لیتر

 

چسب میترا اپل ترکیه ای 1 2 3 درجه یک

 

چسب میترا اپل ترکیه ای cyanoacrylate adhesive

 


سیم اسکوپ گالوانیزه

برای اطلاع از کیفیت سیم اسکوپ گالوانیزه جهت اسکوپ کردن سنگ نما ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

خرید فروش پخش عمده لیست قیمت سیم اسکوپ گالوانیزه

فروش و پخش عمده سیم اسکوپ گالوانیزه / اسکوپ کردن سنگ نما


سیم رابیتس گالوانیزه

برای اطلاع از کیفیت سیم رابیتس گالوانیزه ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

لیست قیمت سیم رابیتس گالوانیزه سفید

 

قیمت فروش و پخش عمده سیم رابیتس گالوانیزه

 

سیم رابیتس گالوانیزه خرید فروش پخش عمده


مفتول آرماتوربندی فابریک 1.5

برای اطلاع از کیفیت سیم مفتول آرماتوربندی فابریک 1.5 ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

پخش عمده نمایندگی مفتول آرماتوربندی فابریک

 

سیم مفتول یک و نیم آرماتوربندی

 

مفتول آرماتوربندی خرید فروش پخش عمده لیست قیمت

 

سیم مفتول فابریک آرماتوربندی سایز یک و نیم 1.5

 

مفتول فابریک آرماتوربندیی


اسپیسر مخصوص بتن ریزی

برای اطلاع از کیفیت اسپیسر مخصوص بتن ریزی (3 / 5 / 7 / 10 / 12 ) ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

اسپیسر مخصوص بتن ریزی

خرید فروش پخش عمده لیست قیمت اسپیسر مخصوص بتن ریزی