مفتول | ابزارآلات ساختمانی و صنعتی

سیم اسکوپ گالوانیزه

برای اطلاع از کیفیت سیم اسکوپ گالوانیزه جهت اسکوپ کردن سنگ نما ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

خرید فروش پخش عمده لیست قیمت سیم اسکوپ گالوانیزه

فروش و پخش عمده سیم اسکوپ گالوانیزه / اسکوپ کردن سنگ نما


سیم رابیتس گالوانیزه

برای اطلاع از کیفیت سیم رابیتس گالوانیزه ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

لیست قیمت سیم رابیتس گالوانیزه سفید

 

قیمت فروش و پخش عمده سیم رابیتس گالوانیزه

 

سیم رابیتس گالوانیزه خرید فروش پخش عمده


مفتول آرماتوربندی فابریک 1.5

برای اطلاع از کیفیت سیم مفتول آرماتوربندی فابریک 1.5 ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

پخش عمده نمایندگی مفتول آرماتوربندی فابریک

 

سیم مفتول یک و نیم آرماتوربندی

 

مفتول آرماتوربندی خرید فروش پخش عمده لیست قیمت

 

سیم مفتول فابریک آرماتوربندی سایز یک و نیم 1.5

 

مفتول فابریک آرماتوربندیی


اسپیسر مخصوص بتن ریزی

برای اطلاع از کیفیت اسپیسر مخصوص بتن ریزی (3 / 5 / 7 / 10 / 12 ) ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

 

اسپیسر مخصوص بتن ریزی

خرید فروش پخش عمده لیست قیمت اسپیسر مخصوص بتن ریزی